Szólád Község
Önkormányzata
Képviselő-testületének
rendeletei


Szólád Község
Önkormányzata
Képviselő-testületének
üléséről készült jegyzőkönyvek


Közérdekű adatok

Helyi esélyegyenlőségi
program


Szóládi Kulturális Egyesület

Adatkezelési tájékoztató

 

Képviselői tájékoztató

Tájékoztató az önkormányzati képviselők 2023-ban végzett tevékenységéről.

 

TÁJÉKOZTATÓ
AZ IDEGENFORGALMI ADÓ VÁLTOZÁSRÓL  

Tisztelt Adózó!

Szólád Község Önkormányzata a helyi adókról szóló 12/2022.(XI.22.) önkormányzati rendeletével 2023. január 1. napjával módosította az idegenforgalmi adókötelezettség.

Az idegenforgalmi adó vonatkozásában az övezeti mentesség megszűnt, az adófizetési kötelezettség a település teljes közigazgatási területére kiterjed.

Az adó mértéke személyenkét és vendégéjszakánként 400 Ft.
Adókötelezettség terheli azt a magányszemélyt, aki nem álladó lakosként az önkormányzat illetékességi területén legalább egy vendégéjszakát eltölt,
az adó alapja a megkezdett vendégéjszakák száma,
az adóbeszedésre kötelezett a szállásadó.

Szólád Község Önkormányzata idegenforgalmi adó számlaszáma:
OTP Bank Nyrt. 11743040-15400334-03090000

Az adóbeszedésre kötelezettnek az idegenforgalmi adóról a tárgyhónapot követő hónap tizenötödik napjáig kell adóbevallást benyújtania és az adót megfizetnie.

A szálláshely-szolgáltató az idegenforgalmi adóval kapcsolatos nyilvántartási kötelezettségét a Turizmus törvény (2016. évi CLVI. törvény) szerinti szálláshelykezelő szoftver használatával teljesíti.

Az elektronikus ügyintézés és a bizalmi szolgáltatások általános szabályairól szóló 2015. évi CXXII. törvény értelmében az ügyfélként eljáró gazdálkodó szervezetek, egyéni vállalkozók és az ügyfelek jogi képviselői elektronikus úton kötelesek ügyeiket intézni.

Elektronikus kapcsolattartás önkormányzat esetén: „E Önkormányzat Portál” felületén történik.

Jegyzői gyámhatósági ügyek

Letölthető dokumentumok

 Beszámoló projekt megvalósításáról

 Kedvezményezett neve:

Szólád Község Önkormányzata
 Kedvezményezett címe: 8625 Szólád, Kossuth u. 32.
 MFP azonosító: 1003791592
Támogatási konstrukció: MFP-OJKJF/2021 ("Óvodai játszóudvar és közterületi játszótér fejlesztése -
2021”)
Projekt címe: „Közterületi játszótér fejlesztés Szólád községben"

További részletek

 

 Beszámoló projekt megvalósításáról

 Kedvezményezett neve:

 Szólád Község Önkormányzata
 Kedvezményezett címe:  8625 Szólád, Kossuth u. 32.
 MFP azonosító:  1003791592
Támogatási konstrukció: MFP-FHF/2020 ("Faluházak felújítása”)
Projekt címe: Szóládi többcélú intézményként funkcionáló Faluház tetőfelújítása

További részletek

Tisztelt Cím!

Tájékoztatom, hogy Szólád Község Önkormányzat számlavezető bankja 2022.03.07. napjától megváltozott, az új számlavezető: OTP Bank Nyrt. Kérem, fizetési kötelezettségét az alábbi új számlaszámokra teljesíteni.

Bankszámla pénzforgalmi jelzőszáma

Bankszámla elnevezése
11743040-15400334 Szólád Község Önkormányzat
Költségvetési elszámolási számla
11743040-15400334-02440000 Szólád Község Önkormányzat
Építményadó számla
11743040-15400334-02510000 Szólád Község Önkormányzat
Telekadó számla
11743040-15400334-02820000 Szólád Község Önkormányzat
Magánszemélyek kommunális adója
11743040-15400334-03090000 Szólád Község Önkormányzat
Idegenforgalmi adó
11743040-15400334-03540000 Szólád Község Önkormányzat
Iparűzési adó beszedési számla
11743040-15400334-03610000 Szólád Község Önkormányzat
Bírság számla
11743040-15400334-03780000 Szólád Község Önkormányzat
Késedelmi pótlék számla
11743040-15400334-04400000 Szólád Község Önkormányzat
Idegen bevételi elsz. számla
11743040-15400334-08730000 Szólád Község Önkormányzat
Illeték bevételi számla
11743040-15400334-08800000 Szólád Község Önkormányzat
Egyéb bevételek beszedési számla
11743040-15400334-08970000 Szólád Község Önkormányzat
Gépjárműadó beszedési számla
11743040-15400334-03920000 Szólád Község Önkormányzat
Talajterhelési díj beszedési számla
11743040-15400334-02130000 Szólád Község Önkormányzat
Közfoglalkoztatási programhoz ny. tám.
11743040-15400334-10010000 Szólád Község Önkormányzat
Letelepedési támogatás szla.
11743040-15400334-04640000 Szólád Község Önkormányzat
Környezetvédelmi alap pénzeszköz szl.

Balatonföldvár, 2022. március 8.

Felhívás

Bálványos, Kereki, Szántód, Szólád települések adózói részére

Tisztelt Adózó!

Az önkormányzat jelenlegi számlavezető bankja a Sberbank Magyarország Zrt.

A Sberbank Magyarország Zrt. súlyos likviditási- és tőkehelyzete miatt az MNB visszavonta a hazai hitelintézet tevékenységi engedélyét és elrendelte annak végelszámolását.

T. Adózó részére a folyószámla kézbesítése és a hozzá tartozó csekk kézbesítése megtörtént, amely még a Sberbank számlaszámait tartalmazza.

Kérjük T. Ügyfeleinket, hogy a kialakult helyzet miatt a Sberbank számlaszámaira fizetési kötelezettségüknek sem csekken sem utalással ne tegyenek eleget további intézkedésig (az új számlaszámok közléséig).

Adózóink részére új adószámla kivonatot és a hozzá tartozó befizetési lapot fogunk készíteni, amely már az új számlaszámokat tartalmazza.  Természetesen a fenti körülményből adódóan 2022. adóév tekintetében késedelmi pótlék megállapítására nem kerül sor.

Köszönjük megértésüket és együttműködésüket!

                               
Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal
         Adóhatóság

SZÁLLÁSHELY-SZOLGÁLTATÓK FIGYELMÉBE!

SZÁLLÁSHELYEK MINŐSÍTÉSI KÖTELEZETTSÉGE

Tisztelt szálláshely-szolgáltató!

 

A szálláshely-szolgáltatási tevékenységekkel összefüggő jogszabályok módosítása újabb teendő elé állítja a már működő, illetve a leendő szálláshelyek üzemeltetőit.

Szálláshely-szolgáltatás a továbbiakban olyan szálláshelyen folytatható, amely - a korábbi jogszabályi előírások és feltételek mellett, - rendelkezik érvényes szálláshely minősítéssel.

A szálláshely-minősítés Magyarországon az állam hatáskörébe tartozó tevékenység. A szálláshely-minősítést az állam a Kormány rendeletében kijelölt szálláshely-minősítő szervezet a - Minőségtanúsító Testület Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság – útján látja el, a nemzetközileg általánosan elfogadott és közzétett kritériumok alapján.

A szálláshely-szolgáltató a szálláshely üzemeltetési tevékenység bejelentését megelőzően, valamint az első minősítést követően háromévente köteles a szálláshely-minősítő szervezet vizsgálatát és értékelését kérni, a szálláshelytípusra vonatkozó követelményekhez igazodó minőségi fokozatba sorolás érdekében.

Szálláshelyenként az első szálláshely-minősítési eljárás ingyenes.

A szálláshely-minősítési eljárás szabályai minőségi, műszaki és szolgáltatási szempontrendszere a szálláshely-minősítő szervezet elektronikus felületén (szallashelyminosítes.hu) kerülnek közzétételre, mely alapján a szálláshely-minősítő szervezet vizsgálja különösen a szálláshely műszaki állapotát és felszereltségét, illetve a nyújtott szolgáltatások színvonalát.

 

A 2021. december 31-ig már nyilvántartásba vett, üzemelő szálláshelyek esetén az első szálláshely-minősítést szálláshelytípusonként az alábbi időpontig szükséges igényelni a szálláshely-minősítő szervezettől:

a) szálloda szálláshelyek esetében 2021. december 31-ig;

b) panzió szálláshelyek esetében 2021. december 31-ig;

c) kemping szálláshelyek esetében 2022. június 30-ig;

d) üdülőháztelep szálláshelyek esetében 2022. június 30-ig;

e) közösségi szálláshelyek esetében 2022. június 30-ig;

f) egyéb szálláshelyek esetében 2023. január 1-ig;

g) magánszálláshelyek esetében 2023. január 1-ig.

(2) Ha a szálláshely rendelkezik a szálláshely-minősítő szervezet elektronikus felületén közzétett típusú, érvényes tanúsító védjeggyel, a vonatkozó fenti a)-g) időpontig köteles regisztrálni a szálláshely-minősítő szervezet elektronikus felületén, és az érvényes minősítést igazolni a szálláshely-minősítő szervezet felé, aki ezt köteles elfogadni.

A szálláshely-minősítő szervezet a szálláshely-minősítési igények elbírálását 2022. január 1. napján kezdi meg.

Az új szálláshely-üzemeltetési tevékenység megkezdésének esetén már a jegyzőhöz történő bejelentést megelőzően rendelkezni kell minősítő dokumentummal. Ehhez legalább a jegyzőhöz történő bejelentést megelőzően 90 nappal szükséges elindítani a minősítési folyamatot!

Az új szálláshely-üzemeltetési tevékenység megkezdésére vonatkozó ügymenet Balatonföldvár Város honlapján részletesen megtalálható.

 

 

Tisztelettel:

 

Köselingné Dr. Kovács Zita

Jegyző sk.

A teljes beszámoló megtekinthető itt.

Beszámoló projekt megvalósításáról

Kedvezményezett neve: Szólád Község Önkormányzata
Kedvezményezett címe: 8625 Szólád, Kossuth u. 32.
MFP azonosító: 1003791592
Támogatási konstrukció: MFP-AEE/2020 ("Orvosi eszköz - 2020”)
Projekt címe: Orvosi eszközök beszerzése Szólád községben
Támogatói okirat azonosító: 3089077505
A szerződött támogatás összege: 2 995 384 Ft
A projekt összköltsége: 2 995 400 Ft
Támogatás mértéke: 100%
Projekt megvalósítás kezdete: 2020.07.23.
Projekt megvalósítás befejezése: 2020.11.05.

A fejlesztés indokoltsága: az egészségügyi szolgáltatások megfelelő színvonalú ellátásához a pályázat keretében tervezett eszközök beszerzése elengedhetetlen volt.

Projekt tartalmának bemutatása: a projekt 3 egészségügyi alapellátás fejlesztését célozta meg, illeszkedve a pályázati kiírás szerinti célokhoz, támogatható tevékenységekhez. A szakmai tartalom összeállítása és megvalósítása az érintett egészségügyi dolgozók bevonásával történt.

Konkrét beszerzések: 37 db eszköz beszerzése az egészségügyi alapellátások színvonalas biztosításához (pl. defibrillátor, látásvizsgáló, mérleg, otoszkóp, szűrőaudiométer, vérnyomásmérő, vércukormérő, EKG készülék, sürgősségi táska, várótermi berendezések, vizsgáló berendezések, bútorok).

Eredménymutató: 37 db.

A megrendelést követően az orvosi eszközök leszállítása 4 részletben történt a háziorvosi, házi gyermekorvosi, és védőnői szolgáltatások tekintetében.

A települési önkormányzati és térségi, ill. a térség székhelyének önkormányzati fejlesztései jelen fejlesztéssel koherens egységben vannak.

A projekt megvalósítása az eredeti szakmai és pénzügyi terv szerint történt.

A projekttel kapcsolatos tájékoztatási és nyilvánosság biztosítási feltételek teljesültek.

A falutáblák, valamint a projekt támogatói tábla kihelyezése megtörtént, melyet fotódokumentáció igazol. Az önkormányzat honlapján a projekt megvalósításáról szóló tájékoztató, az arculati elemek használatával feltöltésre került.

A projekt megvalósítása során közbeszerzési kötelezettség nem merült fel.

A pályázatban megfogalmazott célok maradéktalanul teljesültek.

Szólád, 2020. december Rózsás Elemér s. k.
polgármester

Felnőtt háziorvosi praxisunk - a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő által megküldött javaslat alapján kialakított- ellátási rendje 2021.06.18-tól.

31/2021. (VII. 7.) EMMI rendelet szerint - az egészségügyi vészhelyzet megszűnése után is -

1. § (1) Egészségügyi intézményben - a (2)-(4) bekezdés szerinti kivétellel - mindenki köteles orvosi maszkot, munkavédelmi maszkot vagy textil, illetve más anyagból készült maszkot olyan módon viselni, hogy az az orrot és a szájat folyamatosan elfedje.

3) A hatodik életévét be nem töltött kiskorú, valamint az értelmi vagy pszichoszociális fogyatékossággal vagy autizmus spektrumzavarral élő személy nem köteles maszkot viselni.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

08:00 – 09:00 Telemedicinális ellátás: hívható Dr Hódi István, 30/9621-133.
(Ebben az időszakban elsősorban a PRAXISUNKBA TARTOZÓ betegeink hívását várjuk.)

09:00 – 11:00 Hagyományos betegellátás vizsgálatra előjegyzett betegeink számára a balatonszárszói és szóládi rendelőkben.
(EZ IDŐ ALATT A TELEFONHÍVÁSOK MELLŐZÉSÉT KÉRJÜK !!!!)
 
11:00 – 12:00 Telemedicinális ellátás: telefonon ill. Viberen hívható Dr. Hódi István, 30/9621-133.
 (Ebben az időszakban elsősorban az AMBULÁNS betegeink hívását várjuk)
 
12:00 – 13:00 Receptkérés és vizsgálatra időpontkérés: Tel. 84/362-778,
 
13:00 – 16:00 Bejelentkezett dolgozók üzemorvosi ellátása, e-mailek megválaszolása, receptírás, on-line tanácsadás, -egészségnevelés.

-----------------------------------------------------------------------------------------

A RENDELÉSEN ELŐZETES IDŐPONTFOGALÁS NÉLKÜL JELENTKEZŐKET - A SÜRGŐS/ÉLETVESZÉLYES ESETEK KIVÉTELÉVEL - CSAK A BEJELENTKEZETT BETEGEK ELLÁTÁSA UTÁN TUDJUK FOGADNI  A RENDELÉSI IDŐ VÉGÉIG!!!
 
Rendszeresen szedett gyógyszerek felírásának kérése: 12:00 – 13:00 között a 84/362-778-s telefonszámon vagy időkorlátozás nélkül a gyogyszerem@gmail.com e-mail címen.
 
Baleset illetve heveny rosszullét esetén segélykérés vagy mentő hívás a 112 telefonszámon javasolt illetve Siófokon a városi kórház Sürgősségi Osztálya beutaló nélkül is fogadja a heveny ellátásra szoruló betegeket 0-24 óráig.
 
Balatonföldváron ügyelet a 84/340-113 számon érhető el.
 
Az ügyeleti idő hétköznap 16:00 – 08:00-ig, ünnepnap 00:00 – 24:00-ig tart.
 
Üzemorvosi vizsgálatra időpontkérés hétköznap 08:00 - 09:00 óráig a 30/415-1569 telefonszámon.
 
Dr Hódi István c. főorvos.

BONTÁSI JEGYZŐKÖNYV

Készült 2021. március 30. napján 10,00 órai kezdettel Szólád Község Önkormányzata hivatali helyiségében ( 8625 Szólád, Kossuth Lajos utca 32. )

Szólád Község Önkormányzatának tulajdonát képező szóládi 259/1 hrsz-ú ingatlan értékesítése tárgyában közzétett pályázati hirdetményre beérkezett ajánlatok bontásáról. A pályázat tartását elrendelő határozat száma: Szólád Község Önkormányzata polgármesterének 3/2021.(II.9.) polgármesteri határozata.

A teljes jegyzőkönyv itt érhető el.

P Á L Y Á Z A T I   H I R D E T M É N Y

Szólád Község Önkormányzatának tulajdonát képező szóládi 259/1 hrsz-ú ingatlan értékesítése

1.) A pályázat kiírójának neve, székhelye:
Szólád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
8625 Szólád, Kossuth Lajos utca 32.

A pályázat tartását elrendelő határozat száma: Szólád Község Önkormányzata polgármesterének 3/2021.(II.9.) polgármesteri határozata

2.) Az ingatlan címe, helyrajzi száma, nagysága, műszaki és egyéb jellemzői:
- megnevezése: kivett óvoda ( két épület ) és udvar
- természetben 8625 Szólád, Kossuth Lajos utca 40. szám alatt található
- Szólád belterület 259/1 hrsz.
- telek alapterülete: 1474 m2
- építmények összes nettó alapterülete: 263 m2

3.)  A pályázat célja: nyilvános pályázat útján való értékesítés

 További részletek itt olvashatók.

Beszámoló projekt megvalósításáról

Kedvezményezett neve: Szólád Község Önkormányzata
Kedvezményezett címe: 8625 Szólád, Kossuth u. 32.
MFP azonosító: 1003791592
Támogatási konstrukció: MFP-AEE/2020 ("Orvosi eszköz - 2020”)
Projekt címe: Orvosi eszközök beszerzése Szólád községben
Támogatói okirat azonosító: 3089077505
A szerződött támogatás összege: 2 995 384 Ft
A projekt összköltsége: 2 995 400 Ft
Támogatás mértéke: 100%
Projekt megvalósítás kezdete: 2020.07.23.
Projekt megvalósítás befejezése: 2020.11.05.

További információk itt olvashatóak.

TÁJÉKOZTATÓ KÖZTERÜLET ELNEVEZÉSÉRŐL

A KÖZTERÜLETEK ELNEVEZÉSÉRŐL ÉS A HÁZSZÁMOZÁS SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ ÖNKORMÁNYZATI RENDELET ÉRTELMÉBEN SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA TÁJÉKOZTATJA A LAKOSSÁGOT, HOGY A 138 HRSZ-Ú, KÖZÚT MEGJELÖLÉSŰ INGATLAN ÉS A 077 HRSZ-Ú, SAJÁT HASZNÁLATÚ ÚT MEGJELÖLÉSŰ INGATLAN RETESZ-DOMBI UTCÁNAK VALÓ ELNEVEZÉSÉRE IRÁNYULÓ ELJÁRÁS VAN FOLYAMATBAN A KÉPVISELŐTESTÜLET ELŐTT.

AZ ERRE VONATKOZÓ ELŐTERJESZTÉST ITT OLVASHATJÁK.

ÉSZREVÉTELEIKET 2020. OKTÓBER 15. NAPJÁIG A KÖVETKEZŐ CÍMRE VÁRJUK: ALJEGYZO@BALATONFOLDVAR.HU

TÁJÉKOZTATÓ KUTAK FENNMARADÁSÁRÓL!

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (továbbiakban: Vgtv) 28. §-a értelmében vízkivételt biztosító ásott, illetve fúrt kút létesítéséhez és az üzemeltetéséhez engedély szükséges.

A létesítési engedély nélküli kutak utólagos engedélyezésének hatásköre megoszlik a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörrel rendelkező jegyző, illetve a vízügyi és vízvédelmi hatáskörrel rendelkező fővárosi, és a kijelölt megyei katasztrófavédelmi igazgatóságok (a továbbiakban: katasztrófavédelmi igazgatóság) között.
A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 24. § (1) bekezdés aa) pontja alapján a jegyző engedélye szükséges az olyan kút fennmaradásához és megszüntetéséhez, amely „a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló kormányrendelet szerint kijelölt, kijelölés alatt álló, illetve előzetesen lehatárolt belső, külső és hidrogeológiai védőidom, védőterület, valamint karszt- vagy rétegvízkészlet igénybevétele, érintése nélkül, és legfeljebb 500 m3/év vízigénybevétellel kizárólag talajvízkészlet vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemel,”.

A Vgtv. 29. § (7) bekezdése értelmében, az engedély nélkül létesített ásott vagy fúrt kutak fennmaradási és üzemeltetési engedélyezése során mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítő vagy üzemeltető, aki az egyes törvényeknek a polgárok biztonságát erősítő módosításáról szóló 2020. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Vgtv.mód3.) hatálybalépését megelőzően engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vagy üzemeltet felszín alatti vízkivételt biztosító vízilétesítményt, ha a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2023. december 31-ig kérelmezi.

A kutak vízjogi üzemeltetési és fennmaradási engedélyezési eljáráshoz, a jelenleg hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő kérelem nyomtatvány megtalálható és letölthető
www.balatonfoldvar.hu honlapon, a letölthető dokumentumok/kérelmek címszó alatt.

Balatonföldvár, 2020. július 23.

                        Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal

Támogatási szerződés száma:    TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00007
Kedvezményezett: Szólád Községi Önkormányzat
A projekt címe: A Szóládi Magvető Református Óvoda fejlesztése
A szerződött támogatás összege: 30.000.000,- Ft
A projekt összköltsége: 30.000.000,- Ft
A támogatás mértéke: 100%
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.03.26
A projektazonosító száma: TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00007

A Szóládi Magvető Református Óvoda 2015 nyarán felújításra került, azonban az ekkor történt korszerűsítés alkalmával forráshiány miatt az óvoda megfelelő működéséhez szükséges helyiség kialakítása és az épület energetikai korszerűsítése elmaradt.

A TOP pályázati program keretében a fenti számú projekt került megvalósításra.

A projekt keretében kialakításra került egy 60m2 nagyságú tornaterem, egy a jogszabályi előírásoknak megfelelő 18m2 vezetői iroda, az épület akadálymentesítésre került, illetve szociális helyiség kerültek kialakításra.

Az épületbővítmény energetikai szempontból a kor követelményeinek megfelelő megoldásokat tartalmaz, mennyezeti és lábazati hőszigetelésre is sor került.

A beltéri fejlesztéseken túl, kültéri fejlesztések is készülnek, akadálymentes parkoló és járda készül, az óvoda udvara kétszeres nagyságúra növekedett és a szomszédos utca felől is megközelíthetővé vált.

Beszámoló projekt megvalósulásáról

Tisztelt Pacienseink!

Orvosi  vizsgálathoz előzetes online vagy telefonos időpont foglalás szükséges!

Időpont foglalás

e-mail:
gyogyszerem@gmail.com
Tel.: 84/362-778  /12 és 13 óra között./

---------------------------------------------

Sürgős esetben a betegek beutaló nélkül közvetlenül a Siófok kórház sürgősségi osztályán
/Siófok, Semmelweis u. 1./ is ellátást kaphatnak!

Üdülő betegeink rendszeresen szedett gyógyszereiket saját háziorvosukat telefonon megkérve is felírathatják, majd bármelyik patikában TAJ kártyájukkal kiválthatják!!!

Dr. Hódi István
főorvos

A Nemzeti Földügyi Központ hirdetménye
3Ha alatti földterületek értékesítésére

http://epr.nfk.gov.hu/palyazat-E10a/

Polgármesteri fogadóóra: hétfőnként 9 - 11 óráig

Ha valakinek nem megfelelő az időpont, akkor kérem, hogy a hivatalban egyeztetni szíveskedjen!

Tisztelt lakosság!

Tájékoztatom Önöket, hogy a helyi Körzeti Megbízott telefonszáma
a következő:

FEJES-RICHTER ZSUZSANNA FŐTÖRZSŐRMESTER:
30/470-4224

Balatonföldvári Járőr telefonszáma: (Éjjel-Nappal)
20/448-7941

  Dr. Merényi Éva gyermekorvos
  rendelési ideje
2018. január 1-től:
 

Balatonszárszó

Rendelés:
Hétfő: 08.30 – 10.30
Kedd: 08.30 – 10.30   
Szerda: 10.00 – 11.30
Csütörtök:  08.30 – 10.30      
Péntek: 08.30 – 10.30

Balatonszemes
Rendelés:
Hétfő: 10.30 – 12.00
Kedd: 11.30 – 12.30
Szerda: 08.30 – 10.00
Csütörtök: 10.30 – 12.00
Péntek: 10.30 – 12.00

Szólád: 
minden hónap 2. kedd 11.00 – 11.30

Balatonőszöd:
minden hónap 4. kedd 11.00 – 11.30

Egyéb szálláshely nyilvántartás

A 239/2009. (X.20.) Korm. rendelet alapján vezetett szálláshely nyilvántartás adatai.

TÁJÉKOZTATÓ KÖZTERÜLET ELNEVEZÉSÉRŐL

A közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól szóló önkormányzati rendelet értelmében tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 344 hrsz-ú, közút megjelölésű ingatlan Nezdei útnak való elnevezésére irányuló eljárás van folyamatban a képviselőtestület előtt.

Az erre vonatkozó előterjesztést ITT olvashatják.

Észrevételeiket a következő címre várjuk: titkarsag@balatonfoldvar.hu
 

Sajtóközlemény

2015. augusztus 31-én zárult a Szólád Községi Önkormányzat, KEOP-4.10.0/N/14-2014-0400 kódszámú „Napelemes rendszerek telepítése Szólád Községben” című projektje, amely mintegy 15,4 millió forintból valósult meg.

A község vezetése elkötelezett a megújuló energiaforrások minél nagyobb mértékű használata mellett. Céljuk egy olyan energiatakarékos és környezettudatos beruházás megvalósítása volt, amely során az önkormányzat két épületében megújuló energiaforrás hasznosításával csökkenteni tudja energiafelhasználását.

A projekt keretében a Konyha – Könyvtár, és a Faluház épületére napelemes rendszer került telepítésre. A Konyha – Könyvtár épületén 17 kW-os, a Faluház épületére pedig egy 5 kW-os napelemes rendszert, összesen 88 db napelem táblát helyeztek üzembe. A község önkormányzata a projekt megvalósításával biztosította, hogy a két épület energiahatékonyság szempontjából jelentősen javuljon és ezzel a működésével kapcsolatos költségek csökkentését érje el.

A projekt hatásaként az üvegházhatású gázok kibocsátása évente 22,622 tonnával csökken, illetve a megújuló energiahordozók felhasználása évente 87,120 GJ-lal nő. A projekt az energiatakarékosság mellett a környezetre is kedvező hatással bír.

A sikeres projekt után Szólád község vezetősége bízik abban, hogy a hozzá hasonló adottságokkal rendelkezo települések példát vesznek majd róla és nyitottabbak lesznek az olcsóbb és környezetkímélőbb technológiák alkalmazására.

A projekt megvalósulásával jelentos mértékben hozzájárul az ország 2020-as célkituzéseihez a megújuló energiahordozók hasznosításának növelése területén.

Kedvezményezett neve: Szólád Község Önkormányzata
A projekt összköltsége: 15 422 242 Ft
Támogatás intenzitása: 100%
A támogatás összege: 15 422 242 Ft

Letölthető változat

 

Turul Fogadó és Kultterasz

2015 májusától nyitva tart. Szeretettel várnak minden érdeklődőt.

Nyitvatartási idő: 11.00- 22.00 -ig

Szolgáltatások:

  • Alakart és Menü. Menü : 890 Ft. A éb B menüből lehet választani.
  • Rendezvények lebonyolítását vállalják.

Telefon: 06 30/958 7840

Kedves Barátaim!

Ebben az évben is megkeresem gyülekezetünk tagjait, valamint gyülekezetünk barátait azzal a kéréssel, hogy – amennyiben tehetik és támogatandónak is ítélik – adójuk úgynevezett második 1 %-ával támogassák gyülekezetünk alapítványát, a Szóládi Jó Szó Református Gyülekezeti Alapítványt.
 
Az egész közösségünk nevében,
köszönettel és szeretettel:  

Hajdú Zoltán Levente
református lelkipásztor