Szólád Község
Önkormányzata
Képviselő-testületének
rendeletei


Szólád Község
Önkormányzata
Képviselő-testületének
üléséről készült jegyzőkönyvek


Helyi esélyegyenlőségi
program


Szóládi Kulturális Egyesület

Adatkezelési tájékoztató

P Á L Y Á Z A T I   H I R D E T M É N Y

Szólád Község Önkormányzatának tulajdonát képező szóládi 259/1 hrsz-ú ingatlan értékesítése

1.) A pályázat kiírójának neve, székhelye:
Szólád Község Önkormányzatának Képviselő-testülete
8625 Szólád, Kossuth Lajos utca 32.

A pályázat tartását elrendelő határozat száma: Szólád Község Önkormányzata polgármesterének 3/2021.(II.9.) polgármesteri határozata

2.) Az ingatlan címe, helyrajzi száma, nagysága, műszaki és egyéb jellemzői:
- megnevezése: kivett óvoda ( két épület ) és udvar
- természetben 8625 Szólád, Kossuth Lajos utca 40. szám alatt található
- Szólád belterület 259/1 hrsz.
- telek alapterülete: 1474 m2
- építmények összes nettó alapterülete: 263 m2

3.)  A pályázat célja: nyilvános pályázat útján való értékesítés

 További részletek itt olvashatók.

KÖZÖS NYILATKOZAT

A TERMÉSZETI KÖRNYEZETÜNK VÉDELMÉÉRT

A világot sújtó járvány annak számtalan kedvezőtlen hatása mellett jelentősen lekorlátozta az emberek utazási, és pihenési lehetőségeit is. Bezártak múzeumaink, rendre elmaradnak közös rendezvényeink, és sajnos kedvenc éttermeinket, kávézóinkat sem látogathatjuk. Most egyedül a szabadban eltöltött idő jelentheti mindannyiunk számára a testet-lelket feltöltő kikapcsolódást. Ehhez az erdők-mezők mindenki számára nyitva állnak, ahol gyalogosan, kerékpárral, vagy lóval is kereshetjük az új kalandokat.
 
A természetjárás törvényben rögzített, valamint íratlan normáit azonban sajnos nem mindenki ismeri, vagy tartja tiszteletben, mivel az elharapódzó illegális terepjárós, terepmotoros és quados forgalom a külső-somogyi településeken is egyre gyakoribb. Ez egyre több konfliktushoz vezet. A gépek a sarat dagasztva teszik tönkre a gyalogosok, kerékpárosok és a gazdálkodók által is használt földútjainkat, valamint letapossák a gazdák terményeit is. A meredek domboldalakon komoly talajpusztulást okoznak, a patakmedrekben, vízmosásokban közlekedve pedig értékes élőhelyeket semmisítenek meg. A jellemzően műszaki vizsgával sem rendelkezői szerkezetek kipufogó gázai jelentősen szennyezik a környezetet, és rendkívül erős hangjukkal nemcsak a házi állatokat és a vadállományt zavarják, hanem olyan ritka, szigorúan védett fészkelő madaraink költését is megakadályozzák, mint a békászó sas, a réti sas, vagy a bagolyfélék. Az utóbbi időben sajnos megszaporodott azon jóérzésű turisták száma is, akik felháborodva számolnak be a rendszerint jogosítvány nélkül, és akár ittasan állapotban, életveszélyesen száguldozó, vagy „csak” az erdő csendjét megölő terepjárósok által tönkretett családi kirándulásukról.
 
Mindannyiunk közös érdeke, hogy településeink az itt lakók számára élhetőek maradjanak, az ide látogatóknak pedig továbbra is vonzó úti célt jelenthessenek. Ebben a Balaton vonzereje, és a belterületi fejlesztésekre elköltött minden egyes forint mellett, most még fontosabb szerepe van a tágabb természeti környezetünk állapotának, nyugalmának is.

Kérjük ezért a Tisztelt Lakosságot, és a téma iránt érzékeny civil szervezeteket és gazdálkodókat, hogy egymással együttműködve tegyünk meg mindent az illegális terepautós, terepmotoros, és quados közlekedés visszaszorítása érdekében. Tereljük ismerőseinket közösen a helyes útra, az országban több helyen is kijelölt hivatalos cross pályákra, ahol embertársaikat és a természet világát kevésbé zavarva vezethetik le a bennük felgyülemlett feszültséget.

A nyilatkozat támogatói:

Agro Balaton Kft. – Bolla Sándor ügyvezető
A Tiszta Erdőkért Egyesület – Szilágyi Péter elnök
Balatonendréd Község Önkormányzata – Késmárki Tibor polgármester
Balatonendrédi Hubertus Vadásztársaság – Sárosdi Zoltán elnök
Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság – Puskás Zoltán igazgató
Balatonszárszói Önkormányzat – Fekete János polgármester
Bálványos Község Önkormányzata – Sebestyén Gyula polgármester
Best of Balaton Vadásztársaság – Imre János elnök
Ermitrap Kft – Parti Imre ügyvezető
Kapoly Község Önkormányzata – Vidus Lajos polgármester
Karád Község Önkormányzata – Schádl Szilárd polgármester
Kereki Község Önkormányzata – Csicsai László polgármester
Kőröshegy Község Önkormányzata – Marczali Tamás polgármester
Kötcse Önkormányzat – Dr. Feledy Gyula polgármester
Lulla Község Önkormányzata – Kleiber Jenőné polgármester
Magyar Tenger Mezőgazdasági Kft. – Tóth István ügyvezető
Nagycsepely Község Önkormányzata – Zsiga Zita polgármester
Nők a Balatonért Egyesület Zamárdi Csoportja –  Schwarcné Reichert Ildikó csoportvezető
Nyim Község Önkormányzata – Pistár Péter polgármester
Pelsonius Arab Ménes Kft. – Baji Enikő ügyvezető
Pusztaszemes Község Önkormányzata – Csicsa Dániel polgármester
Ságvár Község Önkormányzata – Kecskés Gábor polgármester
SEFAG Erdészeti és Faipari Zrt. Szántódi Erdészete – Iberpaker Gábor erdészet igazgató
Siófok Város Önkormányzata – Dr. Lengyel Róbert polgármester
Somogymeggyes Község Önkormányzata – Herczeg Károly polgármester
Somogytúr Község Önkormányzata – Takács János polgármester
Szántód Község Önkormányzata – Vízvári Attila polgármester
Szólád Község Önkormányzata – Rózsás Elemér polgármester
Tab Város Önkormányzata – Schmidt Jenő polgármester
Torvaj Község Önkormányzata – Léner Péter polgármester
Visz Község Önkormányzata – Szűcs Attila Gábor polgármester
Völgyhíd Vadásztársaság – Bolla Sándor elnök
Zamárdi Város Önkormányzata – Csákovics Gyula polgármester
Zamárdi Nimród Vadásztársaság – Egyed Zoltán elnök

Beszámoló projekt megvalósításáról

Kedvezményezett neve: Szólád Község Önkormányzata
Kedvezményezett címe: 8625 Szólád, Kossuth u. 32.
MFP azonosító: 1003791592
Támogatási konstrukció: MFP-AEE/2020 ("Orvosi eszköz - 2020”)
Projekt címe: Orvosi eszközök beszerzése Szólád községben
Támogatói okirat azonosító: 3089077505
A szerződött támogatás összege: 2 995 384 Ft
A projekt összköltsége: 2 995 400 Ft
Támogatás mértéke: 100%
Projekt megvalósítás kezdete: 2020.07.23.
Projekt megvalósítás befejezése: 2020.11.05.

További információk itt olvashatóak.

Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat

Szólád Község Önkormányzata a hátrányos szociális helyzetű felsőoktatási hallgatók, valamint a felsőoktatási tanulmányokat kezdő fiatalok támogatására létrehozott Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2021. évi pályázati fordulójához csatlakozott.

Részletek

Az „A” típusú pályázatra azok a szóládi lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű hallgatók jelentkezhetnek akik:
Felsőoktatási intézményben (felsőoktatási hallgatói jogviszony keretében) teljes idejű (nappali munkarend), alapfokozatot és szakképzettséget eredményező alapképzésben, mesterfokozatot és szakképzettséget eredményező mesterképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzésben folytatják tanulmányaikat.

További részletek:
"A" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

A „B” típusú pályázatra azok a szóládi lakóhellyel rendelkező, hátrányos szociális helyzetű fiatalok jelentkezhetnek akik:
2020/2021. tanévben utolsó éves, érettségi előtt álló középiskolás, vagy felsőfokú végzettséggel nem rendelkező, felsőoktatási intézménybe felvételt még nem nyert, érettségizett pályázók jelentkezhetnek, akik a 2021/2022. tanévtől kezdődően felsőoktatási intézményben teljes idejű (nappali munkarend) alapképzésben, osztatlan képzésben vagy felsőoktatási szakképzésben kívánnak részt venni.

További részletek:
"B" TÍPUSÚ PÁLYÁZATI KIÍRÁS

TÁJÉKOZTATÓ KÖZTERÜLET ELNEVEZÉSÉRŐL

A KÖZTERÜLETEK ELNEVEZÉSÉRŐL ÉS A HÁZSZÁMOZÁS SZABÁLYAIRÓL SZÓLÓ ÖNKORMÁNYZATI RENDELET ÉRTELMÉBEN SZÓLÁD KÖZSÉG ÖNKORMÁNYZATA TÁJÉKOZTATJA A LAKOSSÁGOT, HOGY A 138 HRSZ-Ú, KÖZÚT MEGJELÖLÉSŰ INGATLAN ÉS A 077 HRSZ-Ú, SAJÁT HASZNÁLATÚ ÚT MEGJELÖLÉSŰ INGATLAN RETESZ-DOMBI UTCÁNAK VALÓ ELNEVEZÉSÉRE IRÁNYULÓ ELJÁRÁS VAN FOLYAMATBAN A KÉPVISELŐTESTÜLET ELŐTT.

AZ ERRE VONATKOZÓ ELŐTERJESZTÉST ITT OLVASHATJÁK.

ÉSZREVÉTELEIKET 2020. OKTÓBER 15. NAPJÁIG A KÖVETKEZŐ CÍMRE VÁRJUK: ALJEGYZO@BALATONFOLDVAR.HU

TÁJÉKOZTATÓ TŰZIFA TÁMOGATÁSRÓL

Szólád Község Önkormányzat Képviselő-testülete természetbeni juttatásként az arra rászoruló személyek részére térítésmentesen tűzifát biztosít.

Térítésmentesen, szociális célú tűzifára jogosult, az alábbi feltételek egyidejű fennállása esetén, háztartásonként 1,00 – 5,00 m3 mennyiség erejéig az, akinek

a.) háztartásában az együtt élő személyek egy főre eső jövedelme nem haladja meg az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 300 %-át (85. 500,- Ft) és a háztartás tagjainak egyikének sincs vagyona.
b.) nyilatkozata szerint fatüzelésre alkalmas fűtőberendezéssel rendelkezik.

A kérelem elbírálása során előnyt élvez az, aki a fent meghatározott feltételek teljesülése esetén
a) aktív korúak ellátásában,
b) időskorúak járadékában,
c)  lakhatási települési támogatásban részesül, vagy
d) családjában a gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló törvényben szabályozott halmozottan hátrányos helyzetű gyermeket nevel.

A támogatást egy lakóingatlanra egy személy igényelheti, függetlenül a lakóingatlanban élő személyek és háztartások számától.

A szociális célú tűzifa igénylésre vonatkozó kérelmet a Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatalban vagy Szólád Község Önkormányzatánál lehet benyújtani.
Az szociális célú tűzifa igénylésre irányuló kérelmeket legkésőbb

2020. november 15. napjáig lehet benyújtani.
A határidő elmulasztása jogvesztő!

 A szociális célú tűzifa támogatásnak a jogosult részére történő kiszállításáról az önkormányzat térítésmentesen gondoskodik.

A szociális célú tűzifa támogatás kiszállításakor, annak átvételét a jogosult aláírásával átvételi elismervényen köteles igazolni.

Szólád Község Képviselő-testülete

TÁJÉKOZTATÓ KUTAK FENNMARADÁSÁRÓL!

A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (továbbiakban: Vgtv) 28. §-a értelmében vízkivételt biztosító ásott, illetve fúrt kút létesítéséhez és az üzemeltetéséhez engedély szükséges.

A létesítési engedély nélküli kutak utólagos engedélyezésének hatásköre megoszlik a helyi vízgazdálkodási hatósági jogkörrel rendelkező jegyző, illetve a vízügyi és vízvédelmi hatáskörrel rendelkező fővárosi, és a kijelölt megyei katasztrófavédelmi igazgatóságok (a továbbiakban: katasztrófavédelmi igazgatóság) között.
A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Korm. rendelet) 24. § (1) bekezdés aa) pontja alapján a jegyző engedélye szükséges az olyan kút fennmaradásához és megszüntetéséhez, amely „a vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízilétesítmények védelméről szóló kormányrendelet szerint kijelölt, kijelölés alatt álló, illetve előzetesen lehatárolt belső, külső és hidrogeológiai védőidom, védőterület, valamint karszt- vagy rétegvízkészlet igénybevétele, érintése nélkül, és legfeljebb 500 m3/év vízigénybevétellel kizárólag talajvízkészlet vagy parti szűrésű vízkészlet felhasználásával üzemel,”.

A Vgtv. 29. § (7) bekezdése értelmében, az engedély nélkül létesített ásott vagy fúrt kutak fennmaradási és üzemeltetési engedélyezése során mentesül a vízgazdálkodási bírság megfizetése alól az a létesítő vagy üzemeltető, aki az egyes törvényeknek a polgárok biztonságát erősítő módosításáról szóló 2020. évi XXXI. törvény (a továbbiakban: Vgtv.mód3.) hatálybalépését megelőzően engedély nélkül vagy engedélytől eltérően létesített vagy üzemeltet felszín alatti vízkivételt biztosító vízilétesítményt, ha a vízjogi fennmaradási engedélyezési eljárást 2023. december 31-ig kérelmezi.

A kutak vízjogi üzemeltetési és fennmaradási engedélyezési eljáráshoz, a jelenleg hatályos jogszabályi előírásoknak megfelelő kérelem nyomtatvány megtalálható és letölthető
www.balatonfoldvar.hu honlapon, a letölthető dokumentumok/kérelmek címszó alatt.

Balatonföldvár, 2020. július 23.

                        Balatonföldvári Közös Önkormányzati Hivatal

Támogatási szerződés száma:    TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00007
Kedvezményezett: Szólád Községi Önkormányzat
A projekt címe: A Szóládi Magvető Református Óvoda fejlesztése
A szerződött támogatás összege: 30.000.000,- Ft
A projekt összköltsége: 30.000.000,- Ft
A támogatás mértéke: 100%
A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.03.26
A projektazonosító száma: TOP-1.4.1-15-SO1-2016-00007

A Szóládi Magvető Református Óvoda 2015 nyarán felújításra került, azonban az ekkor történt korszerűsítés alkalmával forráshiány miatt az óvoda megfelelő működéséhez szükséges helyiség kialakítása és az épület energetikai korszerűsítése elmaradt.

A TOP pályázati program keretében a fenti számú projekt került megvalósításra.

A projekt keretében kialakításra került egy 60m2 nagyságú tornaterem, egy a jogszabályi előírásoknak megfelelő 18m2 vezetői iroda, az épület akadálymentesítésre került, illetve szociális helyiség kerültek kialakításra.

Az épületbővítmény energetikai szempontból a kor követelményeinek megfelelő megoldásokat tartalmaz, mennyezeti és lábazati hőszigetelésre is sor került.

A beltéri fejlesztéseken túl, kültéri fejlesztések is készülnek, akadálymentes parkoló és járda készül, az óvoda udvara kétszeres nagyságúra növekedett és a szomszédos utca felől is megközelíthetővé vált.

Beszámoló projekt megvalósulásáról

Tisztelt Pacienseink!

Orvosi  vizsgálathoz előzetes online vagy telefonos időpont foglalás szükséges!

Időpont foglalás

e-mail:
gyogyszerem@gmail.com
Tel.: 84/362-778  /12 és 13 óra között./

---------------------------------------------

Sürgős esetben a betegek beutaló nélkül közvetlenül a Siófok kórház sürgősségi osztályán
/Siófok, Semmelweis u. 1./ is ellátást kaphatnak!

Üdülő betegeink rendszeresen szedett gyógyszereiket saját háziorvosukat telefonon megkérve is felírathatják, majd bármelyik patikában TAJ kártyájukkal kiválthatják!!!

Dr. Hódi István
főorvos

A Nemzeti Földügyi Központ hirdetménye
3Ha alatti földterületek értékesítésére

http://epr.nfk.gov.hu/palyazat-E10a/

 

Képviselői tájékoztató

Tájékoztató az önkormányzati képviselők 2019-ben végzett tevékenységéről.

Polgármesteri fogadóóra: hétfőnként 9 - 11 óráig

Ha valakinek nem megfelelő az időpont, akkor kérem, hogy a hivatalban egyeztetni szíveskedjen!

Tisztelt lakosság!

Tájékoztatom Önöket, hogy a helyi Körzeti Megbízott telefonszáma
a következő:

FEJES-RICHTER ZSUZSANNA FŐTÖRZSŐRMESTER:
30/470-4224

Balatonföldvári Járőr telefonszáma: (Éjjel-Nappal)
20/448-7941

  Dr. Merényi Éva gyermekorvos
  rendelési ideje
2018. január 1-től:
 

Balatonszárszó

Rendelés:
Hétfő: 08.30 – 10.30
Kedd: 08.30 – 10.30   
Szerda: 10.00 – 11.30
Csütörtök:  08.30 – 10.30      
Péntek: 08.30 – 10.30

Balatonszemes
Rendelés:
Hétfő: 10.30 – 12.00
Kedd: 11.30 – 12.30
Szerda: 08.30 – 10.00
Csütörtök: 10.30 – 12.00
Péntek: 10.30 – 12.00

Szólád: 
minden hónap 2. kedd 11.00 – 11.30

Balatonőszöd:
minden hónap 4. kedd 11.00 – 11.30

Egyéb szálláshely nyilvántartás

A 239/2009. (X.20.) Korm. rendelet alapján vezetett szálláshely nyilvántartás adatai.

TÁJÉKOZTATÓ KÖZTERÜLET ELNEVEZÉSÉRŐL

A közterületek elnevezéséről és a házszámozás szabályairól szóló önkormányzati rendelet értelmében tájékoztatjuk a lakosságot, hogy a 344 hrsz-ú, közút megjelölésű ingatlan Nezdei útnak való elnevezésére irányuló eljárás van folyamatban a képviselőtestület előtt.

Az erre vonatkozó előterjesztést ITT olvashatják.

Észrevételeiket a következő címre várjuk: titkarsag@balatonfoldvar.hu
 

Sajtóközlemény

2015. augusztus 31-én zárult a Szólád Községi Önkormányzat, KEOP-4.10.0/N/14-2014-0400 kódszámú „Napelemes rendszerek telepítése Szólád Községben” című projektje, amely mintegy 15,4 millió forintból valósult meg.

A község vezetése elkötelezett a megújuló energiaforrások minél nagyobb mértékű használata mellett. Céljuk egy olyan energiatakarékos és környezettudatos beruházás megvalósítása volt, amely során az önkormányzat két épületében megújuló energiaforrás hasznosításával csökkenteni tudja energiafelhasználását.

A projekt keretében a Konyha – Könyvtár, és a Faluház épületére napelemes rendszer került telepítésre. A Konyha – Könyvtár épületén 17 kW-os, a Faluház épületére pedig egy 5 kW-os napelemes rendszert, összesen 88 db napelem táblát helyeztek üzembe. A község önkormányzata a projekt megvalósításával biztosította, hogy a két épület energiahatékonyság szempontjából jelentősen javuljon és ezzel a működésével kapcsolatos költségek csökkentését érje el.

A projekt hatásaként az üvegházhatású gázok kibocsátása évente 22,622 tonnával csökken, illetve a megújuló energiahordozók felhasználása évente 87,120 GJ-lal nő. A projekt az energiatakarékosság mellett a környezetre is kedvező hatással bír.

A sikeres projekt után Szólád község vezetősége bízik abban, hogy a hozzá hasonló adottságokkal rendelkezo települések példát vesznek majd róla és nyitottabbak lesznek az olcsóbb és környezetkímélőbb technológiák alkalmazására.

A projekt megvalósulásával jelentos mértékben hozzájárul az ország 2020-as célkituzéseihez a megújuló energiahordozók hasznosításának növelése területén.

Kedvezményezett neve: Szólád Község Önkormányzata
A projekt összköltsége: 15 422 242 Ft
Támogatás intenzitása: 100%
A támogatás összege: 15 422 242 Ft

Letölthető változat

 

Turul Fogadó és Kultterasz

2015 májusától nyitva tart. Szeretettel várnak minden érdeklődőt.

Nyitvatartási idő: 11.00- 22.00 -ig

Szolgáltatások:

  • Alakart és Menü. Menü : 890 Ft. A éb B menüből lehet választani.
  • Rendezvények lebonyolítását vállalják.

Telefon: 06 30/958 7840

Kedves Barátaim!

Ebben az évben is megkeresem gyülekezetünk tagjait, valamint gyülekezetünk barátait azzal a kéréssel, hogy – amennyiben tehetik és támogatandónak is ítélik – adójuk úgynevezett második 1 %-ával támogassák gyülekezetünk alapítványát, a Szóládi Jó Szó Református Gyülekezeti Alapítványt.
 
Az egész közösségünk nevében,
köszönettel és szeretettel:  

Hajdú Zoltán Levente
református lelkipásztor